Buscar en este blog

lunes, 3 de abril de 2017

SEMÁFORO CON ARDUINO + S4A+FRITZING+CROCODILE TECHNOLOGY+CROCODILE CLIPS(2 FORMAS)

int rojo=13;    
int amarillo=11;
int verde=10;  


void setup() {
  pinMode(verde,OUTPUT);  
  pinMode(amarillo,OUTPUT);
  pinMode(rojo,OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(verde,HIGH);
 delay(2000);          
 digitalWrite(verde,LOW);
 delay(500);            

 digitalWrite(amarillo,HIGH);
 delay(2000);              
 digitalWrite(amarillo,LOW);
 delay(500);              

 digitalWrite(rojo,HIGH);
 delay(2000);          
 digitalWrite(rojo,LOW);
 delay(500);            
}

No hay comentarios:

Publicar un comentario